Algemeen

BRIEF AAN DIRECTIE SCHOOL! KOM IN ACTIE

Neem actie en bescherm je kind tegen de gevaren van 5G, social distancing en de nieuwe desinfectie-obsessie die de immuniteit en het microbioom schaadt.

De veranderingen die op scholen en in de samenleving worden doorgevoerd zijn zorgwekkend en voor onvoorziene tijd. ‘Het nieuwe normaal’ moet ons alvast laten wennen dat deze maatrgelen dus niet tijdelijk maar permanent worden.

Een kind leert vooral door observatie en slaat dit op in zijn onderbewustzijn. Social distancting leert een kind bv. dat sociaal contact met andere kinderen en volwassenen gevaarlijk en niet wenselijk is. Dit onderbewustzijn bepaalt grotendeels zijn latere gedrag en sociale welzijn.

De wetenschap die aantoont dat social distancing een virus kan stopzetten ontbreekt. Sterker nog, het voorkomt natuurlijke kudde-immuniteit die optreedt als 80% van de bevolking in aanraking is geweest met het virus waardoor geen tweede of derde golf meer te verwachten is.

Met de maatregelen social distancing, een desinfectie-obsessie en 5G maken onze kinderen deel uit van een experiment waarvan geen enkel onderzoek kan aantonen dat het veilig of effectief is. Talloze onderzoeken laten echter de gevaren zien.

U kunt hier een brief downloaden die u aan de directie van de school van uw kind kan sturen. Zij hebben namelijk een verplichting om een gezonde en veilige omgeving te bieden. In de huidige situatie is dat onmogelijk en worden kinderen geschaad. Dit kan zo niet langer.

Geachte Directie,

Ik maak me ernstige zorgen over de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van mijn kind. U heeft een verplichting om een veilige en gezonde omgeving te bieden waarin mijn kind zich kan ontwikkelen. Ik ben bang dat deze omgeving door de huidige situatie, en voor onvoorziene tijd, ernstig is gecompromitteerd.

1. Social distancing.

Een kind leert vooral door observatie en slaat dit op in zijn onderbewustzijn. Dit bepaalt grotendeels haar gedrag en sociale welzijn. Social distancting leert een kind dat sociaal contact met andere kinderen en volwassenen gevaarlijk en niet wenselijk is. Ik verzoek u om de wetenschap te tonen die bewijst dat social distancing mijn kind niet schaadt in haar sociale en emotionele ontwikkeling.

Vanuit het ‘virus-perspectief’ wil ik dat u de wetenschap toont hoe ‘social distancing’ de verspreiding van het virus tegengaat, en vooral waarom dit wenselijk is.

In Zweden past men geen social distancing toe. (Zie hiervoor de bronnen onderaan deze brief). Ook in Nieuw Zeeland is er geen social distancing op scholen. De Zweedse strategie is gebaseerd op epidemiologische modellen waarbij men uitgaat dat verspreiding van een virus helemaal niet tegengegaan kan worden, alleen gestuurd door tijdelijke maatregelen. Het doel is natuurlijke kudde immuniteit die optreedt als ongeveer 80% van de bevolking in aanraking is gekomen met het virus. De zwakkeren worden gedurende deze tijd beschermd. We weten uit data dat kinderen nauwelijks ziek worden van dit virus.

2. Handsanitizer

Veelvuldig gebruik van handsanitizer is nadelig voor de microboom. Een diverse microbioom is cruciaal voor een gezonde immuunfunctie. Dat lijkt me juist in deze tijd belangrijk. Handsanitizer en desinfecterende spray resulteert in anti-biotica restistente super bacteria, problemen aan de luchtwegen en huidproblemen. Ik verzoek u de wetenschap te laten zien die bewijst dat deze middelen de gezondheid van mijn kind niet schaden.

3. 5G

Overal in Nederland is 5G uitgerold, ook op, of nabij uw school. 5G leidt tot een vermeerdering van straling tot wel 100 keer het stralingsniveau van 3G of 4G. Op dit moment loopt er een rechtszaak omdat de staat onrechtmatig handelt nu zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Deze verplichting ligt namelijk vast in de wet.

Er zijn 1531 peer reviewed onderzoeken die de gevaren van straling voor mens en milieu aantonen. Er is geen enkele onafhankelijke studie die heeft kunnen aantonen dat 5G straling veilig is. Ik zal u dus niet om wetenschap vragen. Wel vraag ik u om meetrapporten waaruit blijkt dat het stralingsniveau op uw school beneden de vastgestelde ‘veilige limiteten’ blijft.

Ook vraag ik u, welke beschermingsmaatregelen u heeft getroffen om de kinderen te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan straling.

Omdat de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen ernstig in het geding zijn, reken ik op uw spoedige en adequate reactie op mijn schrijven.

Met vriendelijke groet,

Bronnen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6438088/

https://www.ad.nl/gezond/handgel-is-onzin-het-kan-zelfs-schadelijk-zijn~a25f260b/?referrer=https://www.google.ca/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail